Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


53
NAUJOKŲ MINISTERIJOS VEIKLA: KURKIME LIETUVOS ATEITĮ! (Event related)
Posted 8 years ago by
Naujoku Ministerija    
ReportNAUJOKŲ MINISTERIJA


Gerbiami piliečiai,
NM (Naujokų Ministerijos) veikla tęsiasi. Džiaugiamės, jog E-Sim Lietuvoje atsiranda nauji žaidėjai, nes tik jų dėka Lietuva kuria savo ateitį.
Prie Lietuvos ateities prisidėti gali kiekvienas. Taigi, nebūkite abejingi naujokui, kuris kartais užduoda kvailą klausimą ar prašo paaiškinti kas vyksta; kuriam reikalinga parama, kol šis pats galės pilnai apsirūpinti.
Lietuvoje jau ilgą laiką veikia (ir dar ilgą laiką veiks) ,,Naujokų Paramos Fondas‘‘, kuris renka maistą, dovanas, ir dalija naujokams, neišgalintiems pilnai apsirūpinti. Kiekvienas naujokas yra svarbus ir reikalingas! Paaukokite į Naujoku Ministerija ir jūsų auka pasieks tuos, kam ji reikalinga.


Šiuo metu Naujokų Ministerijoje dirba šie žmonės:
NM ministras - 1juokas
NM darbuotojai - _R1_ , robertelis14 ir NM laimės talismanas - MajoNingyo
Kilus klausimams, rašykite asmeninę žinutę į Naujoku Ministerija arba jos darbuotojams.GIDAS NAUJOKAMS

Turime sukauptą nemažą kiekį mokomųjų straipsnių. Visas pamokas ir patarimus galite rasti paspaudę ant šio paveiksliuko:

Daugiau informacijos šaltinių apie šį žaidimą rasite ČIA

,,NAUJOKŲ PARAMOS FONDAS''

Žaidėjai, kurie esate iki 9 lygio (1000 XP) galite kasdien, o didesni galite retesniais atvejais (kai jums tikrai reikia paramos) užpildyti trumpą anketą paramai gauti. Parama dalijama kasdien, bet kartais ji gali vėluoti.(P.S. Registruotis reikia kiekvieną dieną iš naujo!)

Dalinamas maistas (tiems kas iki 7 lygio - po 5 Q5 maisto, o kas nuo 7 lygio - po 7), o kartais siunčiamos ir papildomos dovanos, jeigu jų turime. Spausk ant paveiksliuko!

Naujokams skirti MU (kariniai būriai)

E-Sim Lietuvoje yra 2 valstybiniai būriai, o vienas iš jų - LKP2 (Lietuvos Karines Pajegos 2 )

Į šiuos būrius yra priimami visi, nes tai yra nemokami būriai, o esant LKP 2 būryje, tiesiog būrio parinktuose mūšiuose (BO) suteikiamas 20% daromos žalos bonusas ir nesuteikiami įsipareigojimai būrio nariams, bet ir neaprūpinami nariai daviniais (profesionaliuose būriuose yra įpareigojama kautis pagal nurodymus misijų metu, priklausyti būrio skype grupei ir dirbti už minimumą būrio įmonėse).

Gelezinis Vilkas


Reikalavimai: Priimami visi norintys, būrys bent kol kas tik dėl bonuso
MU bonusas: 10%


Forces Speciales Francaises Kaunas (Naujas būrys)


Reikalavimai: nėra
Daviniai: nėra
MU bonusas:Kol kas 5%


Būriai naujokams, kurie dalina davinius:

antrasis valstybinis būrys (apie jį daugiau info yra ČIA )

S A U L I A I


Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - dirbti už 1LTL būrio įmonėse mainais už davinį.
Misijos vyks maždaug 5 kartus per savaitę
Daviniai:
ES 1 - 10 Q5 FOOD.
ES 2 - 10 Q5 FOOD.
ES 3 - 10 Q5 FOOD.
ES 4 - 10 Q5 FOOD.
ES 5 - 10 Q5 FOOD + 50 Q1 WEAPONS.
ES 6 - 10 Q5 FOOD + 5 Q5 GIFT + 75 WEAPONS.
ES 7 - 10 Q5 FOOD + 10 Q5 GIFT + 100 WEAPONS.
MU bonusas: 20%


Earth`s Special Forces


Reikalavimai: 700str., Skype naudojimas, darbas MU įmonėse, MU avataro nešiojimas.
Daviniai: 10 Q5 maisto, 10 Q5 dovanų, 75 Q1 ginklų.
MU bonusas: 20%


Baltic Corps


Reikalavimai: Skype naudojimas, darbas MU įmonėse.
Daviniai:
7 ES 8 maisto 45 Q1 ginklų
6 ES 8 maisto 40 Q1 ginklų
5 ES 7 maisto 35 Q1 ginklų
4 ES 6 maisto 30 Q1 ginklų
3 ES 5 maisto 25 Q1 ginklų
2 ES 4 maisto 20 Q1 ginklų
MU bonusas: 15%daviniai gali keistis, tad dėl jų pasidomėkit parašę būrių vadams

Galima rasti ir daugiau lietuviškų būrių ČIA
SVARBU! Stipriausieji Lietuvos būriai dažniausiai neskuba priimti mažiausių naujokų (dėl ekonominių sumetimų ir naujokų daromos mažos žalos), tad yra pravartu paaugti įstotojus į naujokams skirtus būrius ar tik bonusą suteikiančius būrius, jeigu jūsų kitur nepriima.

Namo pasistatymas su NM pagalba

Projektas „Pasistatyk sau namą" vis dar veikia. Norintys jį pasistatyti, parašykite asmeninę žinutę Naujokų Ministerijai. Norintys tai padaryti privalo Naujokų Ministerijai atsiųsti 1500 medienos (wood) ir dirbti NM įmonėje kol pasistatys Q5 namą.
DĖMESIO!!!. Namą statytis galima tik asmeniniams, o ne komerciniams tikslams.
P.S. patariame turėti bent 6-7 ekonomikos lygį (ES), kad neprailgtų namo statybos arba tiesiog patartume taupyti auksą, kad už maždaug 20 G (20 aukso) nusipirktumėt, o mes galėtume padėti rasti namo pardavėją.

Valstybiniai laikraščiai ir jų prenumeratos.

Rekomenduojame užsiprenumeruoti (subscribe / sub) valstybinius laikraščius, tam kad svarbiausią informaciją jūs gautumėte kuo greičiau.
1. Krasto Apsaugos Ministerija Karinių veiksmų ir nurodymų ministerija - laikraštis
2. Naujoku Ministerija Naujokų ministerija - laikraštisAČIŪ Jums!

Previous article:
Informacijos šaltiniai apie E-Sim (8 years ago)

Next article:
[NM] NAUJOKŲ MINISTERIJOS VEIKLA IR INFORMACIJA (8 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Versa | Chimera | Nexia | esim political game
Play on