Login:
Password:

Forgot password? Register
Supreme Generalissimuss
15 Level
10,455 Experience
568,381,943 Damage
10.90625 Economy skill
3824 Strength
Taiwan
Location
Philippines
Citizenship
Day 1047 Birthday
Ranks
7 / 10 National by XP
5 / 10 National by DMG
2,090 / 2,645 Global by XP
1,392 / 2,645 Global by DMG
Enterprise
Political office Party leader
Newspaper
Working at
Active debts
  • 600.0 Gold
    (payback time 1958 game day )

Damage:
7,821 / 13,709
Critical hit:
15,642 / 27,418
Base critical chance
12.5 %
+3.41 %
+2.82 %
+3.13 %
+3.72 %
Total critical chance
25.58 %
25.58 %
Base miss chance
12.5 %
-4.79 %
-5.75 %
-3.72 %
Overall miss chance
-1.76 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+3.53 %
+4.39 %
Overall chance to avoid DMG
12.92 %
12.92 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
0.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
0.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x5
  • x6
  • x40
  • x10
Friends (5)
Top achievements
Total achievements: 63 of 201See all achievements
Shouts
Sino may contact kay Bluebeard?
Revolucion posted 5 months ago

Patanggap po ng aplikasyon ko sa hukbong katihan.
Revolucion posted 6 months ago

Hello guys, Pilipino po ako. Kailangan po namin ng tulong sa Testura. Inaatake po ng malakas na bansa at ang kanyang alyansa ang Pilipinas doon. Bring over your accounts to Testura, we have supplies.
Revolucion posted 7 months ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Tickets | Primera | Secura | Suna | Suburbia | Harmonia | Terra | agar new modes play new modes
Play on