Login:
Password:

Forgot password? Register
Lieutenant General
15 Level
10,172 Experience
54,263,160 Damage
10.828125 Economy skill
2366 Strength
Norway
Location
Sweden
Citizenship
Day 247 Birthday
Enterprise
Military unit MUST Elite
Working at
This citizen has been inactive for 2622 days

Damage:
4,274 - 7,424
Critical hit:
8,548 - 14,848
Base critical hit chance
12.5 %
+3.29 %
Total critical hit chance
15.79 %
15.79 %
Base miss chance
12.5 %
-5.21 %
Overall miss chance
7.29 %
7.29 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+3.85 %
+2.6 %
+3.38 %
Overall chance to avoid DMG
14.83 %
14.83 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x2
  • x10
  • x6
  • x2
Top achievements:
Total achievements: 50 of 262See all achievements
Friends (30)
Shouts
Svenskar VAKNA! För helvete.
anslut er till ett aktivt militärförband nu och slås för Sverige annars så finns det snart inget kvar att slås för.
Jorgen posted 7 years ago

MUST ELIT har platser över Sök nu och bli en viktig kugge i rikets säkerhet.
Gå med här
Jorgen posted 7 years ago

MUST Elit är en aktiv MU för aktiva spelare.
Vi behöver fler aktiva i ledningen eller i förbandet,för att kunna fortsätta vara det.
kontakta Mig för mer info
Jorgen posted 7 years ago

Tack, alla som röstade på mig!
Jorgen posted 7 years ago

MUST Elite Värvar folk!
*20% Mer skada vid order
*Bra priser på mat och vapen
*Jobba för hög lön i något av våra företag
MUST Elite
Jorgen posted 7 years ago

MUST Elite Värvar folk.!
*20% Mer skada vid order.
*Bra priser på mat och vapen.
*Jobba för hög lön i något av våra företag.
MUST Elite
Jorgen posted 7 years ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nexia | Luxia | esim political game
Play on